خدمات

ایران نوین فیلم در راستای رشد صنعت سینما کشور خدمات زیر را ارائه می دهد.
  • انیمیشن و جلوه های ویژه
  • تدوین و صداگذاری
  • تصحیح رنگ
  • پشتیبانی فنی
  • ذخیره سازی و نگه داری
  • مسترینگ